Spirometria
Logo Med Med

 

Badanie spirometryczne to podstawowe i najczęstsze badanie wykonywane w pulmonologii, a także w naszej Poradni. Pozwala ono ocenić parametry objętości, pojemności płuc oraz przepływu w drogach oddechowych poprzez pomiar wydychanego i wdychanego powietrza. Od badania spirometrycznego zwykle zaczyna się diagnostyka w poradni chorób płuc.

W naszej Poradni wykonujemy to badanie ze szczególną uwagą, zachowując wytyczne i standard towarzystw naukowych: PTCHP, ERS, ATS. Nasz personel posiada stosowne szkolenia i doświadczenie. Dr Kinga Kuczyńska posiada europejski certyfikat ESDL – European Spirometry Driving Licence. Prawidłowo wykonane badanie spirometryczne może być podstawą do właściwej analizy i oceny zaburzeń wentylacyjnych u chorego.

Nasza pracownia spirometrii powstała przy poradni pulmonologicznej. Pracujemy  wg wytycznych wykonywania spirometrii międzynarodowych towarzystw naukowych i Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc (PTCHP). W okresie pandemii przestrzegamy zaleceń wykonywania badania w szczególnych warunkach. Dodatkowo bierzemy udział w narodowym programie Ministerstwa Zdrowia dotyczącym nowoczesnych metod wykonywania spirometrii u pacjentów po ciężkim przebiegu COVID-19.

Przebieg badania spirometrycznego

Najczęściej wykonywana jest w  warunkach  ambulatoryjnych procedura rejestracji krzywej przepływ-objętość. Chory w tym przypadku  wykonuje  natężone  wdechy i wydechy. Badanie ma charakter wysiłkowy i wymagana jest współpraca  pacjenta z osobą przeprowadzającą badanie. 

 

Przed wykonaniem badania w naszej Poradni, każdy pacjent otrzymuje pisemną informację o badaniu, a następnie szczegółowych informacji udziela pielęgniarka.

Przygotowanie do spirmoterii:

Krok 1 - Med Med

do badania należy założyć luźne ubranie, które nie krępuje ruchów

Krok 2 - Med Med

min. 30 minut przed badaniem zaleca się rezygnację z wysiłku fizycznego

Krok 3 - Med Med

min. 4 godziny przed badaniem nie należy spożywać alkoholu, palić papierosów oraz jeść obfitych posiłków

Krok 4 - Med Med

w niektórych przypadkach konieczne jest odstawienie leków przeciwastmatycznych przed badaniem (według zaleceń lekarza)

Przeciwskazania do wykonania spirometrii:

Spirometria jest badaniem bezpiecznym, jednak zawsze wymaga wcześniejszej konsultacji z lekarzem, który stwierdzi, czy w danym przypadku istnieją przeciwwskazania bezwzględne lub względne.

Zobacz pozostałe usługi:

Zdjęcie rtg - Med Med
Konsultacje pulmonologiczne
Usługa spirometrii - Med Med
Spirometria
Badanie EKG - Med Med
Badanie EKG
Pobieranie krwii z palca - Med Med
Gazometria
Badanie pulsoksymetrem - Med Med
Pulsoksymetria
Leczenie tlenem - Med Med
Domowe leczenie tlenem
Lupa Covid-19 - Med Med
Pakiety COVID-19